Vasaras NOMETNE PEDAGOGIEM 2022.gadā no 10. līdz 12.augustam.

“Pedagoga loma izglītības iestādē, kura īsteno mācīšanās organizācijas principus.”

Tēmas:

=        Skola, kurā atbalsta katra skolēna personīgo izaugsmi un īsteno mācīšanās iedziļinoties pieeju, lietojot mācīšanās organizācija principus;

=        Skolēnu, skolotāju, skolas vadības un pārējā personāla individuālais un kopīgais ieguldījums zināšanu un prasmju pilnveides procesā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Norises vieta un laiks: Kaltenē viesu nams “Zivtiņi”   no 9.līdz 11.augustam.

Dalības maksa: 165 eiro

VASARAS IEDVESMAS NOMETNE PEDAGOGIEM 2023

Piesakies programmai


Vasaras NOMETNE PEDAGOGIEM 2022.gadā no 10. līdz 12.augustam.
"Radošuma pils" vadītāja 
Inese Zlaugotne
Zaļa iela 27-13, Ērgļi

LV2840, Latvija

 radosumapils.latvija@gmail.com
 +371 2 632 8684

Tālrunis :

+371 2 632 8684