JAUNUMI

125770

Jauns kursu piedāvājums
26.07.2022


Profesionālā pilnveide rezultātam!

 

Mūsu lektori, veidojot profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas, ir domājuši par tēmām, kuras ir aktuālas iestādes izaugsmei, veicot darba plānošanu un pašvērtēšanu, veidojot to kā vienotu sistēmu, balstītu Deminga apļa principos. Apzinoties dažādu mērķgrupu viedokļu un līdzdarbības vērtību,  kur aktīvi  darbojas ikviens iestādes darbinieks, administrācija, vecāki un izglītojamie, nonākot pie kopīga redzējuma. Lektori savos kursos sniedz zināšanas un praktiskus piemērus un rīkus, kas ir balstītas praksē iegūtā pieredzē gan savā iestādē, gan veicot akreditācijas eksperta pienākumus. 

 

“Radošuma pils” piedāvā programmas:

•      “Mācīšanās organizācijas veidošana iestādes izaugsmei” 
Organizācijas kultūras rādītāji ir : tās mērķi un uzdevumi, kompetence, darba kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji, attieksme pret izglītojamajiem, sadarbības stils ar parteriem, darbinieka apmierinātība ar darbu.
Atslēgas vārdi: vērtības, normas, pārliecības, attieksmes, stereotipi, gaidas.

•      “Pašvērtēšana dažādos līmeņos iestādes vienotam redzējumam”
Pašvērtēšana – demokrātisks izglītības kvalitāti izvērtējošs process, kurš ir datos balstīts, lai izglītības iestāde noteiktu, cik sekmīgi un kvalitatīvi tā darbojas un sasniedz izvirzītos mērķus.
Atslēgas vārdi: cikliskums , regularitāte, mērķtiecīgums, sistēmiskums un sistemātiskums.

•      “Mūsdienīgas izglītības iestādes darba plānošana un vadīšana”

Mūsdienīgai izglītības iestādei ir raksturīga  atvērtība,  gatavība jēgpilniem  jauninājumiem, visu iesaistīto sadarbībai un emocionāli labvēlīgai videi, problēmu kā jaunu iespēju saskatīšanai. 

 

 “Radošuma pils” lepojas ar saviem lektoriem, kuri visi ir pedagoģiskajā vidē praktizējoši cilvēki. Šodien ir svarīgi, lai zināšanas ir balstītas praksē un pieredzē. Mēs apzināmies, ka skolotājiem nepieciešams celt savu profesionālo kvalifikāciju, bet arī stiprināt savu personību, tāpēc mēs piedāvājam arī kursus, kuri spēcina morāli un atjauno ticību saviem spēkiem. Būt skolotājam 21.gs. ir liels izaicinājums, jo visu laiku atrodamies pārmaiņu epicentrā, tāpēc ir svarīgi nepazaudēt savu degsmi, iekšējo spēku un motivāciju. 

Aicinām Jūs uz sadarbību! Jūsu ieguvums būs kursi ar rezultātu!

       Radošuma pils – vieta Jūsu un mūsu izaugsmei!
      Atpakaļ