JAUNUMI

124689

Radošuma Pils ir ieguvusi savu logo – izmantosim to radoši!
29.09.2011


No jauniešu piedāvātajām 300 iecerēm un domām, tās vizuāli un profesionāli attīstot, ir radīts „Radošuma pils” logo – radošās domas mākonītis uz radoši zaļa fona, kas rosina domāt netradicionāli, „ ārpus rāmjiem”, taču vienlaicīgi atgādinot, ka arī domāšanai jābūt disciplinētai. Sirsnīgs paldies par radošo palīdzību „!MOOZ” radošajam direktoram Ērikam Stendzeniekam.

Sniedzam arī dažus ieteikumus, kā skolas var apliecināt savu piederību Radošuma pilij.

Radošums bez robežām  - daži ieteikumi

      1. Atrodiet vietu „Radošumam bez robežām” – tā var būt gan kāda skolas siena, saimniecības ēka skolas pagalmā vai laukums skolas teritorijā. Šī vieta ir domāta radošai pašizpausmei, skolēnu pašu radītu darbu izstādēm u.tml. Zaļā siena būs simboliskas akcents jeb pazīšanās zīme tiem, kur apgūst radošumu kā attīstāmu prasmi.

2.       Piešķiriet šai vietai zaļu krāsu  - vai nu pilnībā nokrāsojot to zaļu, vai apklājot ar zaļu audeklu vai kā citādāk izrotājot.  Laukuma stūrī  pievienojiet paša veidotu „Radošuma pils” logo (ievērojot vien pāris vadlīnijas).

3.       Padariet šo pasākumu par Notikumu! - izmantojot 6 domāšanas cepuru metodi, kopā ar citiem radošās domāšanas stundas skolēniem un skolotājiem, kā arī iesaistot citus savus skolasbiedrus, izdomājiet, kā vislabāk šo procesu padarīt interesantu, iesaistošu, radošu. Piemēram, izmantojot 6 domāšanas cepuru metodi, izvērtējiet, ar kādu materiālu un kādā zaļajā tonī (jo toņi ir tik daudzveidīgi) jūs to veidosiet? Cik cilvēku piedalīšanās ir optimāla mērķa sasniegšanai? Kā šo jaunradīto vietu vislabāk atklāt, padarot to par Notikumu? Kā to izmantosiet turpmāk?

4.       Veiciniet radošas izpausmes arī turpmāk! - Kopā ar vizuālās mākslas skolotāju noorganizējiet sezonālas foto, mākslas darbu izstādes. Izmantojiet šo sienu projektu nedēļās. Sadarbojieties ar citām skolām un veidojiet radošo darbu izstādes kopā! Iemūžiniet to fotogrāfijās un dodiet par to ziņu vietējiem medijiem un Radošuma pilij!

Pirmā zaļā radošās domāšanas siena ir nokrāsota Biznesa augstskolas „Turība” Sabiedrisko attiecību fakultātes TV studijā, jo „Turība” jau otro gadu pēc kārtas atbalsta „Radošuma pils” skolotāju mācības. Šādi tapa zaļā siena – ieskaties!

Ļoti ceram, ka pirmajai zaļajai sienai vēl daudzās Latvijas skolās radīsies sekotāji, kas šo ideju radoši attīstīs tālāk.

PS. Pirms logo izmantošanas - lūgums sazināties ar „Radošuma pili”, lai precizētu „tehniskās detaļas”.
      Atpakaļ