JAUNUMI

„Radošuma pils” darba plāns (2011. gada augusts – 2012. gada jūlijs)
Apskatīt komentārus (0)


06.07.2011


Ir noslēgusies pilotprojekta I kārta. Tā kā „Radošuma pils” ir saņēmusi lielu skolotāju un skolēnu atsaucību, pilotprojekta II kārta tiks realizēta 2011./2012. mācību gadā. Tajā ir plānotas aktivitātes gan jaunajiem skolotājiem, kuri tikai uzsāks dalību šajā programmā, gan skolotājiem, kuri šo programmas kursu ir jau apguvuši iepriekšējā mācību gadā.

Jaunajā mācību gadā ir plānotas šādas aktivitātes:

1)   uzsākt jaunu mācību ciklu vēl 100 skolotājiem (4 mācību sesijas, kopā 6 dienas), kuri varēs pasniegt E. de Bono metodes skolēniem no 14 gadu vecuma

2)   nostiprināt to skolotāju zināšanas, kuri šo programmas kursu jau ir apguvuši, un papildināt tās ar jaunām radošuma metodēm

3)   pilnveidot sagatavoto mācību programmu

4)   papildināt treneru kompetenci

5)   Latvijas Universitātes pētnieku grupa veiks programmas efektivitātes izvērtējumu, lai novērtētu projekta rezultātus

1. Jauns mācību cikls jaunajiem skolotājiem

Apmācību ciklu jauniem skolotājiem ir plānots veikt līdzīgi kā 2010./2011. mācību gadā, proti, nodrošinot 4 apmācību reizes, kopā 6 apmācību dienas. Apmācības vadīs treneru treneri, kuri ir izvēlēti no jau apmācīto skolotāju vidus. Viņu skaitu papildinās ar iepriekšējos gados apmācību izgājušajiem treneriem.

Kopumā treneru treneru grupu veidos 12 cilvēki, tajā skaitā viens treneru vadītājs.

Apmācību dienas tiek noteiktas:

22. augusts (mācības) un 23. augusts (vieslekcija), pieredzes apmaiņa starp pasākuma dalībniekiem par gūto pieredzi, mācot radošo domāšanu skolās iepriekšējā gadā)

27., 28. oktobris- mācības

5. janvāris - mācības

8. jūnijs (mācību gada noslēgums, skolēnu darbu konkurss, vieslekcija)

Skolotāji apgūtās E. de Bono metodes var pasniegt skolēniem no 13 gadu vecuma. Iepriekšējā mācību gadā šīs domāšanas metodes tika pasniegtas 7. un 10. klašu skolēniem.

Lai gan „Radošuma pils” pārstāvji rekomendē pasniegt skolēniem E. de Bono metodes atsevišķu mācību stundu veidā, jo tā skolēniem ir iespēja pamatīgāk apgūt jaunus domāšanas veidus, skolotāji var arī integrēt šīs metodes savos mācību priekšmetos.

2. Apmācības un zināšanu nostiprināšana skolotājiem, kuri šo programmas kursu jau ir apguvuši iepriekšējā mācību gadā

Jaunu izglītības metožu apgūšana, diskusijas un labākās pieredzes pārņemšana.

23. augustā (vieslekcija) un dalīšanās praktiskajā skolas pieredzē, kura iegūta mācot radošo domāšanu iepriekšējā mācību gadā).

8. jūnijā (mācību gada noslēgums, skolēnu darbu konkurss, vieslekcija).

3. Pilnveidot sagatavoto mācību programmu

2010./2011. gada mācību programma tiks pārskatīta, iespējams, veltot mazāku mācību stundu skaitu Edvarda de Bono 6 domāšanas cepuru apguvei, bet palielinot stundu skaitu citām Edvarda de Bono metodēm, kas jau tika apskatītas iepriekšējā mācību gadā.

4. Papildināt treneru kompetenci

Lai nostiprinātu treneru zināšanas, tiks organizētas īpašas vieslekcijas treneriem – līdzīgi, kā jau iepriekšējā mācību gadā. Tāpat „Radošuma pils” plāno stiprināt treneru kompetenci, daloties ar informāciju par dažādām citām radošās domāšanas metodēm visā pasaulē.

Laika gaitā ir paredzēts veidot treneru gradāciju.

Tikko apmācītie treneri iegūst Radošuma pils trenera sertifikātu – Bronzas līmeņa treneris.

Treneri ar viena gada skolotāju apmācību pieredzi iegūst Radošuma pils trenera sertifikātu - Sudraba līmeņa treneris.

Treneri ar vismaz viena gada skolotāju apmācību pieredzi un viena gada treneru trenera darba pieredzi iegūst Radošuma pils trenera sertifikātu - Zelta līmeņa treneris.

Treneriem ar vēl lielāku treneru apmācību pieredzi tiek pasniegti Platīna līmeņa trenera sertifikāti.

5. Latvijas Universitātes pētnieku grupa veiks programmas efektivitātes izvērtējumu, lai novērtētu projekta rezultātus

Latvijas Universitātes maģistrante Aleksandra Andrejeva, sākot ar nākamā mācību gada septembri, plāno zinātniski izmērīt, kādu iespaidu šī mācību programma atstāj uz skolēnu radošās domāšanas prasmēm un problēmu risināšanas spējām, kā arī uz vispārēju skolēnu motivāciju mācīties. Lai šādu mērījumu varētu veikt kvalitatīvi ar zinātniski pārbaudītām metodēm, būs nepieciešams pusotru gadu ilgs laika periods.

Radošās domāšanas reģionālo centru veidošana

Lai nostiprinātu un popularizētu radošo domāšanu, kā arī atbalstītu to, ka skolās patstāvīgi veidojas dažādas radošo domāšanu veicinošas aktivitātes, Radošuma pils plāno veicināt skolu – radošās domāšanas reģionālo centru veidošanu.

Ir iecerēts, ka skolas, kuras jau vienu mācību gadu ir novadījušas radošās domāšanas mācību stundas, iegūst speciālu apzīmējumu, kas apliecina skolas sniegto ieguldījumu radošās domāšanas attīstīšanai.

Skolas, kuras ir īpaši aktīvas un veic papildus aktivitātes, lai (1) veicinātu skolēnos jaunu un neordināru ideju radīšanu, jo sevišķi, lokālu sabiedrības problēmu risināšanai, un (2) atbalstītu skolēnu uzņēmējspēju attīstību, iegūst Radošās domāšanas reģionālā centra statusu. Lai šo statusu saņemtu, skolām ir jāveic aktivitātes, sadarbojoties ar citām vietējā apkārtnē esošajām skolām.

Skolas, kuras ieguvušas Radošās domāšanas reģionālā centra titulu, kļūst atraktīvākas gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem, jo tas ir papildus apliecinājums, ka bērni, kas jau skolas vecumā ir attīstījuši radošās domāšanas prasmes, nākotnē būs konkurētspējīgāki darba tirgū.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA