JAUNUMI

124735

Liepāja - pilsēta ar sapņiem, mērķiem un sasniegumiem
26.04.2013


 

Lai arī radošums sākas katrā pašā, vide un apkārtējo atbalsts ir svarīgs. Liepājas izglītības pārvalde, veiksmīgi sadarbojoties ar Liepājas skolām un Radošuma pili, ir īstenojusi un pat pārspējusi sevis izvirzīto attīstības plānu.


25.aprīlī norisinājās ne-konference "Sākuma beigas", kas pulcēja skolēnus, izglītības pārvaldes darboņus un cītīgos skolotājus, kas apguvuši radošās domāšanas metodes, saņēma sertifikātus. Šī mācību gada laikā Liepājā apmācīti 79 skolotāji. Liepāja ir pirmā pilsēta, kurā šīs metodes ir apguvuši tik daudz skolotāju vienlaikus. Augustā bija nosprausti mērķi par radošās domāšanas attīstīšanu pilsētas līmenī. Mācību gada beigās bija sasniegts pat vairāk, kā iepriekš plānots. Šeit arī jāsaka liels paldies skolotājiem un vadošajiem radošo metožu treneriem Liepājā Jutai Birzniecei un Kārlim Strautiņam, kas veiksmīgi spēja realizēt kopīgi plānoto. Viņiem bija arī daudz palīgu un pats galvenais - atsaucīgi un motivēti skolotāji, kas aizrautīgi apguva metodes un aktīvi darbojās arī ārpus semināriem. Tāds jau arī ir mērķis - skolotājiem tiek iedoti rīki, kurus tālāk jāizmanto un pašiem jāattīsta, jāpielāgo savai ikdienai, procesiem skolā un pat ārpus tās.

Pasākumā tika prezentēti skolotāju radošie sniegumi, jeb atvērta Mājas darbu Lāde. Te uzzinājām par Radošo labdarību un citām skolotāju aktivitātēm. Pasākuma laikā norisinājās skolēnu sacensības, kurā skolēni sacentās izpildot dažādus āķīgus uzdevumus. Atklātā stunda, kurā tika apvienoti vismaz divi mācību priekšmeti - ģeogrāfija un literatūra, bija ievērības cienīgs pedagoģisks meistardarbs. Rakstu vismaz, jo skolotāju virtuozā pasniegšanas maniere iesaistīja skolēnu zināšanas arī ekonomikā un sociālajās zinībās. Uzrunas teica Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas direktores vietniece Janina Bertašute, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčānova, Jānis Ošlejs un daudzi citi projektā iesaistītie. Tāpat arī tika izsludināts konkurss par uzdevumu izstrādi pie Lejaskurzemes kultūras mantojuma objektiem. Iedvesmojošs arī bija noslēguma stāsts, kura ideja saistījās ar patiesību, ka katra paša ziņā ir tas, cik "dārgakmeņus" mēs spējam savā dzīves ceļā salasīt. Šī stāsta noslēgumā, katram tika pasniegta dāvana- akmens ar īpašu rakstu zīmi.

Liepājas radošais attīstības plāns ir sastādīts uz tuvākajiem 7 gadiem, kurā paredzētas dažādas aktivitātes no skolotāju apmācībām un regulāras pilnveidošanās līdz konkursiem, kas paredzēti skolēniem. Jau šobrīd paveiktais liecina par patiesu iesaistīšanos un ieplānotā nopietnību. Radošuma pils pārstāvji ir pārliecināti, ka Liepāja kļūs par teicamu paraugu visām Latvijas pilsētām un pašvaldībām radošās domāšanas attīstības virzienā.

Liepāja- paldies, par silto un viesmīlīgo uzņemšanu!

Vēlam turpināt attīstīties un sasniegt aizvien vairāk, lai no šīm aktivitātēm gūtu prieku un gandarījumu ne tikai tieši iesaistītie aktīvisti, bet arī visa pilsēta kopumā!

Ar cieņu,

Jānis Ošlejs,

Guna Geikina un

Ieva Kimonte
      Atpakaļ