JAUNUMI

124744

Radošuma pils vasaras iedvesmas nometne pedagogiem
08.07.2014


Radošuma pils vasaras iedvesmas nometne pedagogiem
No 1.-3. Jūlijam Ķesterciemā norisinājās Radošuma pils organizēta vasaras nometne pedagogiem. Nometnes mērķis bija veidot platformu pieredzes apmaiņai, izmantojot dažādas iekšējo motivāciju veicinošas metodes skolā, piemēram, koučingu. 

Īpašu noskaņu deva jūras tuvums, iedvesmojošā atmosfēra, aktuālās tēmas un uz sadarbību vērstie dalībnieki un lektori. 

 

Nometnes laikā bija iespēja satikt un veidot dialogu ar ekspertiem dažādās jomās. Ar dalībniekiem savā pieredzē un skatījumā dalījās psiholoģe un Radošuma pils direktore Ieva Kimonte, uzņēmējs un Radošuma pils līdz-dibinātājs Jānis Ošlejs, izglītības eksperts Rolands Ozols, biedrības "Latvijas Vecāku kustība" dibinātājas un aktīvistes Iveta Pavziniuka un Ivita Mauriņa, izaugsmes veicinātāja un “6 soļu programmas  vecākiem” līdzautore Anna Reinolde, Starptautiskās kouču federācijas Latvijas nodaļas valdes priekšsēdētāja (icf.lv) un uzņēmēja Arta Biruma, apzinātības koučs Dace Jurjāne un izglītības aktīviste, vadītāja IT jomā Aija Cunska.

 

Nometnes gaitā bija iespējams iepazīties ar viedokli par šībrīža aktualitātēm izglītībā no dažādiem skatu punktiem, kas ne tikai raisīja diskusijas, paplašināja dalībnieku izpratni un ieskicēja iespējamos risinājumus, bet arī radīja pamatu sarunām par tālāko sadarbību. 

Galvenā tēma saistījās ar motivāciju un tās veicināšanu. Semināri un kopīgās aktivitātes rosināja visus klātesošos pašizziņai, motivācijas rašanai sevī un iekšējo motivāciju raisošu metožu pielietojumam savā dzīvē un darbā.

 

Izglītības eksperts Rolands Ozols dalījās ar skatījumu par izglītības sistēmu, tās būtību un indivīda lomu tajā, kā arī vērtīgā pieredzē. Rolands iedvesmoja dalībniekus ar prakses aprakstiem un arī individuālām konsultācijām. Individuālas konsultācijas un neformālas sarunas piedāvāja arī citi nometnes lektori, kas bija viena no pasākuma pamata vērtībām. 

 

Vecāku kustības pārstāves Iveta un Ivita dalījās ar pētījuma rezultātiem, kas atklāja vecāku viedokli par skolā noritošajiem procesiem, iepazīstinot dalībniekus ar tā rezultātiem un aicināja uz tālāku sadarbību ar vecākiem. „Ir vecāki, kas grib iesaistīties skolas procesos un ir vēl neapgūts resurss, kas pedagogam var atvieglot darbu,” minēja Ivita. Vecāku savienības pārstāves arī minēja vairākus vecāku iesaistīšanas modeļus, kas praksē ir sevi pozitīvi pierādījuši. Arī vairāki skolu direktori izteica vēlēšanos atbalstīt vecāku savienības attīstību un izteica nepieciešamību pēc šāda dialoga savā pilsētā.

 

Ieva Kimonte un Anna Reinolde uzrunāja dalībniekus par bērna negatīvās uzvedības vadmotīviem un metodēm, kā tos atpazīt, lai varētu novērst turpmākas negatīvas uzvedības patiesos cēloņus. Papildus tam tika uzrunāti temati, kas skar attīstību atbalstošas vides veidošanu ģimenē un arī citus, kas ir daļa no jaunās “6 soļu programmas vecākiem” satura. Programmā apkopotas pasaules vadošo autoru atziņas par attiecībām ģimenē, kas palīdz veidot un stiprināt laimīgu ģimeni, papildinātas ar bagātīgu personīgo praksi un dzīves pieredzi. 

 

Koučinga tēma tika skatīta dažādos griezumos, piemēram, tradicionālā Ēriksona modeļa skatījuma Artas Birumas sniegumā. Arta dalījās arī savā vērtīgajā  pieredzē kā vadītājai dažādos uzņēmumos un projektos. Dace Jurjāne papildināja to ar apzinātības koučinga pieeju. Tas palīdzēja iepazīt spēcīgu un mazāk spēcīgu vārdu izmantošanas nozīmi mērķu, apņemšanos formulējumos, kā arī atklāja koučinga saistībā mazāk skartus  tematus, kas palīdz sevi atklāt dziļāk kā parasti, lai ne tikai nospraustu mērķus, bet arī veicinātu to sasniegšanu.

Jānis Ošlejs dalījās ar savu uzņēmēja pieredzi, kas gūta gan Latvijā, gan pasaulē un ir būtisks iedvesmas un efektīvu metožu avots. Tā bija iespēja pedagogiem un skolu vadītājiem satikt Jāni un citus nometnes lektorus, organizatorus neoficiālā gaisotnē, lai saņemtu individuālas konsultācijas un arī labāk saprastu vienam otru. Viens no galvenajiem secinājumiem - izaicinājumi, ar ko saskaramies mūsdienu pasaulē, prasa bieži vien līdzīgas spējas - vai tas ir skolā, vai uzņēmumā. Jānis arī atzina, ka „tikšanās ar skolotājiem un uzklausot viņu pieredzi, es gūstu jaunas idejas un skatījumu, ko pielietot arī sava uzņēmuma vadībā”.

 

Nometnē piedalījās skolotāji no visas Latvijas – Liepājas, Blīdenes, Ērgļiem, Smiltenes,  Valkas, Talsu novada, Alojas u.c.  Dalībnieki vairakkārt atzina, ka nometnē guvuši iedvesmu tālākai dzīvei un darbam, iekšēja miera izjūtu un vērtīgas idejas no satiktajiem cilvēkiem. Nometnes programma bija ļoti intensīva un ietvēra bagātīgu teorētisko un praktisko materiālu, tomēr dalībnieki ne reizi vien atzina, ka „laiks iet nemanot” un nespējot paši noticēt, „kā var tik ilgas stundas veltīt sevis izglītošanai un gribēt vēl”.

 

Radošuma pils projekta vadītāja Edīte Baušķeniece un Ieva Kimonte iepazīstināja ar šobrīd gatavoto metodisko materiālu skolotājiem. Tas iecerēts kā skolotāju prakses apkopojums, ietverot konkrētas metodes, darba lapas un kodolīgus skaidrojumus. Materiāla satura veidošanā ir iesaistījušies vairāk kā 25 pedagogi ar saviem prakses aprakstiem, veiksmīgi  uzņēmēji ar savu skatījumu un izaugsmes veicinātāji, kouči, kas dalās ar metožu aprakstiem. Metodiskā materiāla publicēšana plānota gada 2014.  nogalē.

 

Radošuma pils aicinājums

Dalībnieki atzina, ka skolotāju viena no galvenajām nepieciešamībām ir apzināties sava darba vērtību un jēgu. Dalīšanās pieredzē un atbalsts, ko sniedz šādi pasākumi, var izrādīties būtiski katra skolotāja izaugsmes ceļā. Komunikācija atbalstošā gaisotnē var dot vairāk skaidrības un vērtīgu atziņu nekā nemitīga jaunas informācijas krāšana. Nometnē gūtās atziņas ir būtisks atbalsta punkts biedrības turpmākajām aktivitātēm, kas vērstas uz praktisku un vērtīgu atbalstu skolotājiem..

Biedrība plāno rudenī organizēt atvērtas mācības pedagogiem par koučingu skolā un radošumu veicinošām metodēm. Precīzi datumi tiks izziņoti septembra sākumā. Papildus tam iedvesmas un pieredzes apmaiņas pasākumi ir plānoti reizi ceturksnī, dažādās Latvijas pilsētās. 

 

Interesentus par biedrības aktivitātēm un personīgās izaugsmes iespējām, aicinām rakstīt uz radosumapils.latvija@gmail.com vai sekot līdzi aktualitātēm www.radosumapils.lv

 

Paldies:

Ķesterciema Hosteļa gādīgajiem saimniekiem, 
Kafejnīcai “Apsīte” par garšīgajām maltītēm,
Canelle Bakery par našķiem, 
Dalībniekiem par atsaucību un patiesu iesaistīšanos, 
Lektoriem un organizatoriem par uzņēmību un brīvprātīgo darbu      Atpakaļ