JAUNUMI

124746

Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana jeb koučings skolā.
04.09.2014


Skolotāji Latvijā atzīst, ka viena no lielākajām problēmām viņu darbā ir skolēnu motivācijas trūkums. Visbiežāk situācija tiek skaidrota ar apmācāmo neieinteresētību un nevēlēšanos mācīties. 

Pētījumi liecina, ka bērni un jaunieši mūsdienās ir dedzīgi un zinātkāri, taču viņu dzīves uztvere un vērtību sistēma prasa dziļāku izpratni un jaunas pieejas mācību procesā.

Atbildot uz reālām skolotāju un skolu vadītāju ikdienas problēmām, kas ietekmē gan skolas, gan skolēnu rezultātus, tika radīta biznesa praksē un pētījumos balstīta programma skolotājiem un skolu vadītājiem.

1. Skolotāji un izglītības iestāžu vadītāji:
- iegūst praktisku un ērti izmantojamu materiālu/metožu bāzi,
- apgūst mūsdienu prasībām atbilstošas un produktīvas sadarbības, skolas, klases vadības un motivēšanas formas,
- apgūst un stiprina prasmes analizēt situāciju mūsdienu izpratnē,
- vairo interesi par jaunākajām sadarbības metodēm ar skolēniem,

- A līmeņa tālākizglītības programmas apliecība par 42 stundām.


2. Bērniem un jauniešiem:
- rosināta skolēnu iekšējā motivācija mācīties un līdzdarboties, attīstīties,
- aug interese par mācību procesu un saturu kā vērtīgu informācijas un pieredzes ieguves veidu,
- var ātrāk un veiksmīgāk sagatavoties pārbaudes darbiem, sasniegt labākus rezultātus
- kopā ar skolotāju apgūst pašizaugsmes iemaņas (savu spēju izvērtēšana, mērķu noteikšanas un sasniegšanas metodes).

3.Skola:
- programma atbalsta izaugsmi un radošumu veicinošu vidi, kas ļauj attīstīties ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem,

- tiek likti pamati efektīvai komunikācijai sākumā starp skolotāju un klasi, kas pārņemami arī citos komunikācijas līmeņos skolā.


Programmas ilgums

5 mēneši  no Oktobra 2014. līdz februārim 2015. – 7 dienas klātienē, atbalsta programma starp mācībām, Dalībniekiem paredzēti tālāki pasākumi iemaņu izkopšanai un pieredzes apmaiņai biedrības sastāvā.

 

Galvenās tēmas
-      Raports - efektīvas sadarbības pamatu izveidošana, 
-      Individuālās attīstības apzināšanās nozīme un veicināšana,
-      Mērķu izvirzīšana, sasniegšana un attīstības plānošana, kas noved pie praktiska rezultāta,
-      Vērtību nozīme efektīvā darbībā, ilgtspējīgas iekšējās motivācijas veidošanā, 

-      Apgūtās informācijas integrēšana praksē, gūstot maksimālu atdevi no zināšanām,

-      Pieredzes apmaiņa un diskusijas ar Latvijas, Šveices un citu valstu ekspertiem, praktiķiem. 

 


Norise

Darbs norit 25-30 dalībnieku grupās, mācību procesā tiek veidotas dažāda lieluma komandas, sadarbība pāros gan mācību laikā, gan starp semināriem. Katrai tēmai tiek pieaicināti atsevišķi eksperti un vieslektori.

Kursu datumi

Liepājā

1. modulis  29./30.okt. - (trešd., cet. brīvlaiks) 

2. modulis 4./5 dec. (cet., piektd.)

3. modulis 22./23. janv. cet., piektd.)

4. modulis 5.febr. (cet.)

Rīgā 

1. modulis 27.  28. Okt (pirmd., otrd.)

2. modulis 26. un 27. nov. (trešd., cet.)

3. modulis 19. un 20. janv. (pirmd., otrd.)

4. modulis 2. feb. (pirmd.)

Programmas vadītāji un sastādītāji atlasīti ar augsta līmeņa kompetenci un dažāda veida pieredzi organizācijās un izglītībā, lai dalībnieki gūtu maksimāli daudz praktisku piemēru un spētu pārliecināties par metožu efektivitāti kā arī pielietojuma daudzveidību. 
Ieva Kimonte, Anna Reynolds, Jānis Ošlejs, Inta Santa, Dace Ronimoisa, Jekaterīna Sokolovska
Laura Kuršīte, Arta Biruma, Agata Anča, Nataļja Lāce un citi ..

Atsauksmes 
„Lielisks kurss, lai labāk ielūkotos sevī, saprastu sevi attiecībās ar citiem. Ļoti noderīgs profesionāli - pedagoģijā, skolvadībā, jo runa ir par stratēģisko plānošanu, komunikāciju.”
„Super! Priekš sevis, darbam! Kolosāli pasniedzēji-kouči!”

„Kursi risina šobrīd aktuālas problēmas Latvijas skolās:  1. skolotājiem palīdz sevi sakārtot kā personību, kā rezultātā mainās komunikācijas kvalitāte;  2. skolēnu motivēšanu, apzināties savas iespējas, mērķus.”

 

Izmaksas 

Skolas vadītāju grupa - Dalības maksa ir aptuveni 42 EUR par vienu dienu jeb 300 EUR vienam dalībniekam par visu programmu*.

Pedagogu grupa - 199 EUR par visu programmu*.

Varam palīdzēt komunikācijā ar skolas vadību vai pašvaldību, līdzfinansējuma saņemšanai.

*Programma tiek uzskatīta par vienu veselumu un neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita samaksa tiek ieturēta par visu programmu.

 

Programmā iekļautas

  • -          7 dienas klātienes semināri;
  • -          Individuālas konsultācijas klātienē;
  • -          Prasmju attīstoša programma neklātienē;
  • -          Biedru atlaide visiem tālākajiem Radošuma pils pasākumiem (tikšanās ar Latvijas un  ārvalstu ekspertiem, dalība iedvesmojošās un vērtīgās nometnēs utml.). 

 Pieteikšanās

 Raksti e-pastu uz radosumapils.latvija@gmail.com

E-pastā norādot:

Vārdu, uzvārdu,

izglītības iestādi, amatu,

Kontaktinformāciju - mobilo tālruni un e-pastu, ja atšķiras no tā, no kura tiek sūtīts pieteikums. 

 

Jautājumi? Neskaidrības? Droši sazinies ar mani..

Ieva Kimonte
Programmas vadītāja 
Ieva@kimonte.lv
29 5555 18      Atpakaļ