JAUNUMI

124757

Radošuma pils vasaras iedvesmas nometne pedagogiem
Apskatīt komentārus (0)


10.08.2015


Nometnes dalībniekus un lektorus iedvesmoja jūras tuvums, ilgi gaidītā saule, beidzot vasarīgie laika apstākļi un kopības izjūta. Ne reizi vien lektori un organizatori saņēma sirsnīgus komplimentus par atsaucību, brīvo gaisotni un iespēju smelties praktiski noderīgu informāciju, vienlaikus atpūšoties un uzņemot spēku tuvumā esošajam mācību gadam.

Radošuma pils ideju grupas nometnē tapušais moto ir “izaugsmi veicinoša sadarbība un sadarbību veicinoša izaugsme”, nometnes dalībnieki un organizatori tūlīt šo ideju centās īstenot praksē. Kā izdevās? Visu nometnes laiku valdīja īpaša gaisotne, ko radīja paši dalībnieki. Šādā atmosfērā, kas balstījās uz savstarpēju cieņu, ieinteresētību un pozitīvu attieksmi, arī 9 stundu intensīva pieredzes apmaiņas un semināru pilna diena pagāja turpat vai nemanot, kā atzinās kāda no dalībniecēm. Katrs satiktais cilvēks bija liela vērtība, jo pieredzē dalīties, metodes izmēģināt un sadarboties bija iespēja ik vienam. Semināra tēmas bija iedvesmojošas un praktiski noderīgas, gan sevis stiprināšanai un attīstīšanai, gan arī vērtīgas, gatavojoties darbam skolā. 

Praktisko pienesumu Radošuma pils lektori pieminēja bieži, piemēram, Ievas Kimonte pauda, ka „idejas vērtību nosaka spēja to realizēt”. Līdz ar to arī radošām idejām un risinājumiem vērtība rodas un attīstās praktiskas darbības procesā. Kā vairakkārt tika secināts arī dalībnieku vidū, tikai domas realizēšanas procesā rodas plašāka skaidrība par to, kur tā tieši noved un, ko prasa tās īstenošana. Paturēt atvērtu prātu, vienmēr būt gataviem neparedzētajam un mācīties pašiem no pieredzētā – process, kas prasa gan radošumu un iniciatīvu, gan mērķtiecību un drosmi. Izaugsme - sevis un citu patiesa izglītošana ietver sevī visu iepriekš minēto. Līdz ar to arī Radošuma pils cenšas atbalstīt pedagogus un skolu vadītājus šajā izaicinājumiem pilnajā procesā – izaugsmē. Tas prasa gan zināšanas, gan pieredzes apmaiņu, gan arī vienkārši spēju būt līdzās un atbalstīt vienam otru. Te arī rodams viens no iedvesmas nometnes mērķiem – rast atbalstu vienam otrā un stiprināt sevi, lai varētu Latvijā atbalstīt radošu un uzņēmīgu jauniešu veidošanu skolās. Sākotnēji rodot visu to, ko vēlamies redzēt citos, sevī un tad „ejot soli pa solim, iedvesmot ar savu piemēru” saskaņā ar Radošuma pils izvirzīto vīziju par savas darbības pamata principiem.

Šogad lektoru vidū bija uzņēmēji, vadītāji un pedagogi, kas paši radījuši metodes un risinājumus sevis stiprināšanai un skolēnu prasmju veicināšanai. Praksē pārbaudīti piemēri bija liela vērtība. Nometnes programma tika plānota ar mērķi šogad vairāk likt uzsvaru uz pieredzes stāstiem no skolas vides. Latvijas skolās sastopami lieliski piemēri, ka līdzīgu standartu ietvaros iespējams izveidot un uzturēt ļoti radošas un rezultātus dodošas pieejas. Radošuma pils ideju grupas viens no mērķiem ir apvienot esošo veiksmīgo skolu pieredzi un palīdzēt arī citām skolām un pedagogiem ar to iepazīties. „Viesojoties daudzās Latvijas skolās nereti redzu, ka skolotāji ir pabijuši pieredzes apmaiņas semināros neskaitāmās pasaules valstīs, bet par citu novadu vērtīgajām praksēm nezina” atzīst Ieva Kimonte. Šādi un līdzīgi novērojumi likuši izdarīt secinājumus un rīkoties nometnes organizatoriem, uzsverot pedagogu savstarpējo komunikāciju un esošo labo piemēru „celšanu saulītē”.  Ieva arī atzīst, ka nereti skolu vadītāji, kuri izdarījuši teicamu darbu un attīsta savu skolu domājot ilgtermiņā un skolēnu interesēs, ne labprāt dalās pieredzē, domājot, ka neko īpašu nav paveikuši. Nereti tieši šiem izcilajiem vadītājiem ir nepieciešamība pēc patiesa un cilvēcīga novērtējuma, kā arī konstruktīva kolēģu vērtējuma, kas palīdz augt un attīstīt jau tā labi iesākto. Tādēļ visi kursi, pasākumi un nometnes pamatu pamatā ir kā vieta izaugsmei, kur šādu atbalstu gan viens otram sniegt, gan saņemt. Un lai to varētu veiksmīgi īstenot turpmāk aizvien biežāk tiks plānoti īpaši pasākumi tieši skolu vadītājiem.

Ar dalībniekiem savā pieredzē un skatījumā dalījās psiholoģe un Radošuma pils direktore Ieva Kimonte, Radošuma pils līdz-dibinātāji uzņēmējs Jānis Ošlejs un komunikāciju eksperts Valdis Tilgalis, izglītības eksperts Rolands Ozols, Ērgļu vidusskolas skolotāja un Radošās domāšanas trenere Inese Zlaugotne, skolotāja un izaugsmes trenere no Smiltenes Ilga Kušnere, koučes Kristīne Zaksa un Dace Andersone, Liepājas draudzīgā aicinājuma 5. vsk. pārstāves Juta Birzniece, Ineta Šnepe un direktore Inta Korņējeva, Kreativitātes institūta pārstāves Ilze Briška un Daiga Gasparoviča – Kalēja, kā arī ārste Inese Apeine.

Uzņēmējs un Radošuma pils līdzdibinātājs Jānis Ošlejs iedvesmoja ar bagātīgo pieredzi vadībā un cilvēku motivēšanā izaugsmei, kā arī aicināja skatīties plašāk un ieraudzīt radošas domāšanas ietekmi uz inovāciju rašanos un Latvijas labklājību ilgtermiņā.

Izaugsmes trenere un skolotāja Ilga Kušnere dalījās ar pašas izstrādātām stāstu kārtīm, kas radoši papildina mācību procesu. Ilga arī sniedza ieskatu savā jaunākajā programmā “Dedz, bet neizdedz”, kas palīdz rast spēku un iedvesmu.  

Radošuma pils direktore Ieva Kimonte iedvesmoja dalībniekus būt drosmīgiem, vienlaikus protot veicināt izaugsmi apkārtējos. Ticot saviem spēkiem un rodot prakstiskus pierādījumus savām stiprajām pusēm, tās ir iespējams attīstīt un vairot, kā arī pietiek spēka vairot potenciālu citos. Ieva arī dalījās ar jautājumiem, kas palīdz turēties pie savām vērtībām un prioritātēm.

Izglītības eksperts Rolands Ozols dalījās ar savu pieredzi audzināšanas darbā un sadarbības veidošanā un veicināšanā ar skolēniem. Rolands iedvesmoja dalībniekus ar piemēriem un dalījās ar paša izstrādātiem materiāliem par to, kā radīt skolēnos izpratni un interesi par noteikumu ievērošanu, kā arī veicināja diskusijas par vērtību apzināšanos un tieši, kā palīdzēt skolēniem tās apzināties.  Lektora vērojumi un secinājumi lika auditorijā esošajiem arī rast atbildes uz iekšēji sen risinātiem jautājumiem par pedagoga uzdevumiem un sadarbību ar skolēniem.

Inese Zlaugotne nometnes dalībniekus iepazīstināja ar savu pieredzi uzņēmības un uzņēmējdarbības spēju attīstīšanas iespējām izglītības procesā, kā arī to, kā Ērgļu vidusskola strādā ar pašu sastādītajiem plānotājiem ( dienasgrāmatām) un iniciatīvu rosinošām aktivitātēm.

Koučings kā nostādne izaugsmes veicināšanai caurvija nometnes saturu, tomēr atsevišķā nodarbībā Kristīne Zaksa un Dace Andersone demonstrēja tā metodes individuālai un komandas attīstībai. Dalībniekiem īpaši ieklausīties lika Roberta Dilta loģisko līmeņu piramīda, kas palīdz rast iekšēju motivāciju labākajam sniegumam ikdienā un mazina atšķirību starp to, kas es esmu un to, kas es vēlos būt.

Nometnē piedalījās skolotāji no visas Latvijas – Liepājas, Blīdenes, Ērgļiem, Smiltenes,  Gaigalavas, Aizkraukles,  u.c. Dalībnieki vairakkārt atzina, ka nometnē guvuši iedvesmu tālākai dzīvei un darbam, iekšēja miera izjūtu un vērtīgas idejas no satiktajiem cilvēkiem. Nometnes programma bija ļoti intensīva un ietvēra bagātīgu teorētisko un praktisko materiālu, tomēr dalībnieki ne reizi vien atzina, ka „laiks iet nemanot” un nespējot paši noticēt, „kā var tik ilgas stundas veltīt sevis izglītošanai un gribēt vēl”.

Radošuma pils aicinājums

Dalībnieki atzina, ka skolotāju viena no galvenajām nepieciešamībām ir apzināties sava darba vērtību un jēgu. Dalīšanās pieredzē un atbalsts, ko sniedz šādi pasākumi, var izrādīties būtiski katra skolotāja izaugsmes ceļā. Komunikācija atbalstošā gaisotnē var dot vairāk skaidrības un vērtīgu atziņu nekā nemitīga jaunas informācijas krāšana. Nometnē gūtās atziņas ir būtisks atbalsta punkts biedrības turpmākajām aktivitātēm, kas vērstas uz praktisku un vērtīgu atbalstu skolotājiem..

Biedrība plāno rudenī organizēt atvērtas mācības pedagogiem par koučingu skolā un radošumu veicinošām metodēm. Precīzi datumi tiks izziņoti septembra sākumā. Papildus tam iedvesmas un pieredzes apmaiņas pasākumi ir plānoti reizi ceturksnī, dažādās Latvijas pilsētās.

Interesentus par biedrības aktivitātēm un personīgās izaugsmes iespējām, aicinām rakstīt uz radosumapils.latvija@gmail.com vai sekot līdzi aktualitātēm www.radosumapils.lv

Paldies:

Ķesterciema Hosteļa gādīgajiem saimniekiem,

Pavāriem par garšīgo un bagātīgi klātajiem ēdieniem,

Canelle Bakery par našķiem,

Ķelmēnu zemnieku saimniecībai par maizi,

Dalībniekiem par atsaucību un patiesu iesaistīšanos,

Lektoriem par atsaucību un brīvprātīgo darbu!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA