JAUNUMI

124791

"Vitae" un "Radošuma pils" organizētā konference "Gandrīz ideāla skola 2018"
13.03.2018


Mūžiglītības un kultūras institūts "Vitae" sadarbībā ar izglītības iestādi "Radošuma pils" 16.martā Cēsīs organizē konferenci "Gandrīz ideāla skola 2018". 

Caurviju caurvija ir mācīšanās mācīties – kas tas ir un kādā veidā tas ir attīstāms ar visu caurviju palīdzību? Kādi ir indikatori?

Kāds ir filosofiskais, teorētiskais, praktiskais ietvars?

Kāda veida didaktiskie, metodiskie un attieksmes komponenti dod iespēju sasniegt vēlamo rezultātu?

Kas ir konkrētās caurvijas būtība? Kā to iespējams sasniegt?

Kādi domāšanas aspekti, metodes, metodiskie paņēmieni var palīdzēt attīstīt šo caurviju? Un kā, strādājot ar dažādiem uzdevumiem, domāšanas aspektiem attīstīt konkrēto caurviju mācību procesā?

Kā jāformulē vai jāpārformulē konkrētais uzdevums, lai sasniegtu mācīšanās procesa mērķtiecīgu apzinātību?

 

Vairāk informācijas par konferenci: https://gandrizidealaskola.wixsite.com/2018
      Atpakaļ