JAUNUMI

124796

RADOŠĀS DOMĀŠANAS KURSI LIEPĀJAS “ZĪĻUKĀ”
15.03.2018


Mēs kopā esam iepazinuši domāšanas metodi “Sešas cepures”, domāšanas rīkus CoRT un veidojuši izpratni par to, kā gūtās zināšanas pielietot jaunajā kompetenču izglītības saturā.

 

Aizvadītā gada izskaņā Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde slēdza līgumu ar “Radošuma pili”, lai visi, vienas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi, varētu pilnveidot savas profesionālās kompetences domāšanas un radošuma  aspektā. Tas ir ļoti vērtīgi, ja ir iespēja visiem pedagogiem apgūt vienu tēmu, jo tā veidojas kopīga izpratne par jauno, ir iespēja savstarpēji saprasties, runājot “vienā valodā”.

 

Vēlamies pateikt paldies PII “Zīļuks” skolotājām par iesaistīšanos, līdzdalību un pozitīvo gaisotni. Paldies iestādes vadībai, kura vienmēr radīja sajūtu, ka esam gaidītas, ka mūsu darbs ir vērtība.

 

Jaunais izglītības modelis ir izaicinājums katram pedagogam personīgi un visam kolektīvam kopā, tāpēc novēlam – esiet drosmīgas un mēģiniet ieviest jaunus paņēmienu savā darbā  domāšanas attīstīšanai. Mēs redzējām un jutām – Jūs to varat! Jūsu pieredze un jaunās zināšanas ir labs salikums, lai viss izdotos.

 

Patiesā sirsnībā, lektores Juta un Dina no “Radošuma pils”

 

P.S. Radošās domāšanas kursi Liepājā organizēti jau septīto gadu. Aizvadīto gadu laikā jau 615 Liepājas skolu un bērnudārzu pedagogi  apguvuši  6 cepuru un CoRT domāšanas metodes.
      Atpakaļ