JAUNUMI

124798

Caurviju prasmes kompetenču izglītībā pilsoniskās izglītības aspektā
15.06.2018


 Konferences/ pedagogu profesionālās pilnveides kurss

Caurviju prasmes kompetenču izglītībā pilsoniskās izglītības aspektā

 

Saturs:

Skolēns supervaronis – prātā un darbos! 

1.     ATBILDĪGAIS PILSONIS. Pašvadīta mācīšanās

●     

2.     AKTĪVAIS PILSONIS. Pilsoniskā līdzdalība

●     

3.     KRITISKAIS PILSONIS. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana

●       .

4.     RADOŠAIS PILSONIS. Jaunrade un uzņēmējspēja.

●     

Domāšanas horizonta meklējumos 
      Atpakaļ